Na Sýkorce | Naučná stezka Kašava

9 Na Sýkorce

Stoupání na Sýkorku je také docela příkré, ale odměnou nám je výhled na Kašavu od jihu, který nabízí nové pohledy na Vrzavé skály a navíc se nám otevírá i výhled na Sobolicu, kterou jsme zahlédli i z cesty pod Třeskunovem, nad stanovištěm č.8.

Na Sýkorce je také krásně. Pokud někdo míří do Kašavy a přijede MHD od Zlína na Velíkovou, dojde lesem právě na Sýkorku.

Když z tohoto stanoviště poodejdeme na louku a podíváme se doprava, uvidíme stříbřitou hladinu přehrady v Janůvkách. Kdo se zadívá tímto směrem pozorněji dál na horizont, zahlédne v dálce nad lesy turistickou rozhlednu Vartovnu za Sirákovem.

Ze Sýkorky zamíříme dál doprava do lesa a za chvíli již sestupujeme kolem chat v Chaloupkách opět dolů do údolí ke splavu na Dřevnici u Jurášků. Dojdeme přes most na soutok Kameňáku od Vlčkové a Dřevnice až na rozcestí „k Mikom“.