U Miků | Naučná stezka Kašava

Posezení u Miků

V této chvíli stojí zato posedět alespoň chvíli na lavičce U Miků a zvednout hlavu do stříšky posezení a obdivovat na bannerech popisovaný důvtip a um našich předků, kteří byli mistry při dokonalém využívání vodní síly. V Kašavě na vodním toku Dřevnice v uplynulých staletích klapalo totiž několik mlýnů a řezalo více pil… Pozorně čtěte.

Když jsme si na lavičce odpočinuli, vydáme se k poslednímu stoupání naší naučné stezky na Sobolicu. Přejdeme naposledy přes Dřevnici a za Červenkovýma se pustíme strání do vrchu. Přetneme asfaltku k Oškerom a míříme dál lesem nahoru až k palouku. Odsud už vidíme stanoviště č. 10 u protějšího lesa.