Na sobolici | Naučná stezka Kašava

11 Na Sobolici

A nyní už na nás čeká již velké finále naší naučné stezky. Kráčíme remízky pod Sobolicou k poslednímu stanovišti č. 11. Míjíme studánku Anežku, abychom se po vystoupání k jedenáctce krátce zdrželi na její lavičce a seběhli dolů ke studánce Libuška. Od Libušky by bylo možné jít ke Křižným vodám nad přehradou, ale my se pokorně vrátíme ke stnovišti č.11, abychom si užili panenský klid náhorních partií luk na Sobolici a jen zpovzdálí předpokládali čilý ruch dole v Kašavě.

Loučíme se s jedenáctkou a pomalu míříme podél lesa a poté lesem ke stanovišti č. 2 na Vinohrádek. A jsme v cíli. Zbývá ještě seběhnout zpět dolů do Kašavy podél zastavení křížové cesty a zastavit se za odměnu v cukrárně u Šarmanů na lahodnou zmrzlinu!

No nebyla ta dobrá procházka?!:)