Křížová cesta | Naučná stezka Kašava

Křížová cesta

Vzhůru k Vinohrádku nad Kašavou se vine cesta, která je lemována čtrnácti klasickými biblickými zastaveními křížové cesty. Tato jednotlivá zastavení křížové cesty byla vztyčena z úcty k těžkému životu našich předků a k odkazu, který nám zanechali. Kráčíme navíc i po žluté turistické značce a spolu s křížovou cestou se blížíme i k druhému stanovišti na Vinohrádku.