Realizace projektu | Naučná stezka Kašava

Realizace projektu

Projekt „Naučná stezka Kašava“ byl realizován od 1.5. 2012 do 30.4. 2013 v rámci Fondu Mikroprojektů příhraniční spolupráce z ERDF. Autor a manager projektu: Jana Langerová. Obec Kašava podepsala na jaře 2012 smlouvu o financování projektu s Regionem Bílé Karpaty, který je správcem Fondu Mikroprojektů. Ze zdrojů ERDF byl projekt podpořen 85% a z vlastních zdrojů obec zafinancovala zbytek, tj. 15% z rozpočtu. Celkem bylo proinvestováno více, jak 800 tis. Kč.

V rámci tohoto projektu příhraniční spolupráce bylo obci Kašava partnerem na slovenské straně Občanské združenie Pohoran ze slovenského Záhoří se sídlem v Plaveckém Petru. Touto cestou ještě jednou děkujeme našim slovenským partnerům za vstřícnou a ochotnou spolupráci s porozuměním.

Na projektu spolupracovali

Jaroslav Holý, Jana Langerová, Zdeněk Duda, Tomáš Procházka, Peter Švaral, Josef Jarcovják, Ludmila Holá, Juraj Habšuda, Karel Pavlištík, Milan Kašpárek, Vojtěch Holík, Stanislav Marcoň a další.

Poděkování patří všem zúčastněným.