Fišerka | Naučná stezka Kašava

3 Fišerka

Kráčíme dál, do mírného kopečka ke šlepru, který vytahoval řadu let na Fišerku lyžaře, aby potom sesvištěli dolů po kašavské sjezdovce. Sjezdovka pamatuje slavné lyžařské výcviky dětí z místní školy, které se zde naučily lyžovat. Dnes už je tento vlek zastaralý a už se zde nelyžuje. Školní děti dnes jezdí lyžovat do Čenkovic v Orlických horách. Zimní svah osiřel, zato zde stojí třetí stanoviště naučné stezky a návštěvníků tohoto místa opět přibylo, aby se všichni z tohoto místa rozhlédli po okolní krajině. Z Fišerky se nám naskytne zajímavý pohled na kašavské hřiště, školu, tělocvičnu, hřbitov, Vančicu, Držkovské skály, Vrzavé skály a také na Kopnou.

Po přečtení textů se pouštíme po Fišerce dolů a záhy odbočíme doprava a seběhneme do údolí směrem k hornímu konci, blízko studánky Kadlbek. Dojdeme až na horní konec na autobusovou točnu ke kříži. Nepokračujeme po silnici na Podkopnou Lhotu, ale odbočíme prudce doleva, abychom začali pozvolna stoupat na Vrzavé skály.